H.H.Mamani – KURANDERA

“ Podle dávné andské tradice v sobě mají ženy neobyčejnou energii, která je schopna vnést do světa rovnováhu a mír.“

Duchovný román o krásnej peruánskej dievčine, s ktorou sa môžte ztotožniť v ktorejkoľvek kapitole knihy -:) Na klasickom príbehu ženského osudu v spojení s bolesťou, snívaním, sklamaním, osamelosťou sa rozvíja úžasná téma možnosti ovplyvniť svoj ženský osud spojením s rodovým učením a schopnosťami kuranderov – prírodných liečiteľov.

Návrat k stratenej harmónii je aktuálnou témou dneška a ženská sila naberá na viditeľnosti, zároveň ja osobne vnímam prepojenie v ženskom rode a považujem za krásne, ak sa pokúšame napojiť aj na tento, pre nás osobný úsek. Pri čítaní knihy nacítite postupný prerod aj zmenu vnímania reality, ktorá prichádza spolu so spájaním nového a starého. Nachádzanie ženskej vnútornej energie, schopnosť pochopiť ju a pracovať s ňou, to je téma dnešných dní. Aj keď som knihu čítala už dávnejšie, pochopila som, že je nadčasovou -:)

pozn. voľné pokračovanie HADÍ ŽENA

Move up
Move down
Settings
Zdieľajte ...