J.Jonáš/J.Kuchař – TVOJE STRAVA JE TVUJ OSUD

Pokiaľ ste plní strachov z hroziacich možných aj nemožných následkov požívania stravy produkovanej dnešnou civilizáciou, ktorá už dávno zabudla, že jedlo nie je výrobok -:) túto knihu určite nečítajte. Prehĺbilo by to váš stav a mohlo by sa stať, že začnete trpieť podváhou v rámci nemožnosti výberu potravín na pultoch našich obchodov.

Knihu som začala čítať, keď som bola už v tomto smere stabilná a navštevovala som kurz Energetiky potravín ( podľa TČM), takže to bolo pre mňa aktuálne doplnkové čítanie. Pre tých, čo sa rozhodli zobrať do rúk svoje zdravie, či už po chorobe alebo sa len vedome rozhodli zmeniť túto oblasť života, je táto kniha dobrým pomocníkom v utriedení základných informácií o potravinách, ich dnešnej výrobe, histórii procesu a dôsledkov chemizácie, ovplyvňovania a celkového dopadu potravy na naše telo. Ľudia si už dávno pod ťarchou reklamy a zrýchlenia, neuvedomujú, že kvalita potravín z veľkej časti ovplyvňuje náš organizmus, ktorý musí čeliť stále vyšším nárokom na obranyschopnosť, keďže sme sa rozbehli smerom zasvinenia našej zemegule a zaplavenia odpadkami, neuvedomujúc, že je naším konárom, na ktorom sedíme -:))

Pragmaticky a prakticky napísaná kniha. Veľa informácií o jednotlivých druhoch potravín, o možnostiach výberu, pokiaľ začnete prechemizovanú stravu meniť, o dôvodoch prečo ju treba meniť a v neposlednom rade aj o niektorých povrchne vnímaných “ zdravých spôsoboch stravovania“. Bolo by hlúpe v dnešnom svete, keď sa bavíme o mimo-telových zážitkoch, duchovných očisťovaniach, vedomom smerovaní a vnímaní svojej Duše…myslieť si, že by sme to všetko zvládali v zasvinenom tele plnom chémie -:))) Pre nás, ktorí sme prešli onkologickou liečbou – dôležitosť zmeny stravy a vedomé a cielené stravovanie, podľa môjho úsudku – nevyhnutné pre udržanie nadobudnutej zdravotnej rovnováhy.


Zdieľajte ...