L.Ursinus – Orgánové hodiny snadno a zrozumitelně

Útla knižôčka, ktorá ma zaujala naozaj prehľadným, no nie technickým sumárom diania v našom tele počas dňa, postupne oboznamuje s orgánovými prepojeniami, s vhodným časom na aktivitu a vhodným časom na vytvorenie oddychu jednotlivých orgánov, pre správne fungovanie tela. Našla som v nej informácie potvrdzujúce moje pocity a postrehy z môjho tela, doplnenie informácií o zaujímavých prepojeniach orgánov v organizme, popis diania v určitú hodinu dňa, nápomocné veci pre danú chvíľu a bylinky, ktoré sú prospešné pre ten ktorý orgán pri jeho oslabení. Keďže sa autor opiera o tradičnú čínsku medicínu, v jednotlivých sekciách je popísané aj prepojenie na emocionálnu a mentálnu časť našej bytosti. Jednoduché a nápomocné, ak si chceme naše orgány šetriť a žiť v súlade s prírodou a jej časom -:) Veľmi dobrá pomôcka, pokiaľ ste v štádiu liečby alebo rekonvalescencie, ktorá pomôže predísť zbytočnému zaťažovaniu orgánov, plytvaniu energie, ktorú potrebujeme na tu a teraz.

 

Zdieľajte ...