Š.Smolen – Buď, kde jsi

Milujem knihy a niekedy si chcem jednoducho niečo len tak prečítať pre potešenie. Keď ste však už svoju myseľ vyčistili od balastu tohto sveta a vážite si svojej ( čo si budeme hovoriť, dosť ťažkej ) práce na sebe, obsah sa nestáva úplne nepodstatným, aj keď sa jedná o knižku na voľné ( doslovne) chvíle. Takto som si objednala knihu mladého kňaza, ktorá podľa recenzií sľubovala ľahkú zábavu s popretkávanými myšlienkami, ktoré stoja za prečítanie. Tak trochu som váhala, lebo katolícky seminár mi veľmi nevoňal, ale preč s predsudkami, treba byť otvorený-:)

Úsmevný príbeh mladého ( tak trochu neposlušného ) muža v kňazskom seminári, ktorého fantazijné ( a pritom tak skutočné ) potulky so starcami v púšti, komplikujú jeho cestu za kňazstvom a poburujú rektora fakulty, odkrýva viac vrstiev. Príbeh je tak „skutočný“ a ľahko napísaný, že ma nevyrušovali ani témy kňazského seminára, skôr to bola pre mňa prechádzka zaujímavým prostredím, ktoré nepoznám. Cestovanie mladého hrdinu príbehu spojené s návštevami starcov-mudrcov, každý z nich tak rozličný a svojrázny, popretkávané malými, o to viac humornými „nepríjemnosťami“, sa stalo prelínaním reálneho a fantazijného sveta. Sveta, kde si každý čitateľ môže navnímať „reálnosť“ podľa svojho vnútorného nastavenia -:) Téma ako potreba stálosti ( od fyzického miesta až po stálosť myšlienok a lásky ) v dnešnom tak nestálom a uponáhľanom životnom priestore, téma ľudských túžob a snenia, pocitu nerozhodnosti. Téma pochopenia skutočného významu práce, rutiny, triezvosti, rozličných spôsobov putovania do vnútra seba, rozličných životných zadaní aj dôležitosť zotrvania na svojej ceste. Všetky tieto témy a ďaľšie sú v príbehu podané múdrosťou starcov, určenou ako pomocné lano na ceste kňaza v jeho ceste, opísané ľahkými písmenkami. Ako čitateľ som postupne zabudla na toto určenie a chápala som prepojenie na moje vnútorné cestovanie a prežívanie tých istých zastávok ľudskými bytosťami všade na svete, nielen v seminári -:)

Kniha bola pre mňa oddychovka, kvalitou primeraná mojej potrebe relaxu -:) Ja osobne som si pri jej čítaní uvedomila ešte jednu vec. V dnešnej dobe sú ľudia otvorení východným kultúram, náboženstvám a hudbe, všetkému čo vonia novotou. Zabudli, že sa narodili tu a ja verím, že tam hore na to bol dôvod -:) A aj pre to, bolo pre mňa toto čítanie prekvapujúce uvedomením ( aj svojej ) doterajšej uzatvorenosti týmto smerom.

Zdieľajte ...