Kto som

Som jedinečná bytosť patriaca celku. K prebudeniu ma priviedla choroba.  V momente keď v procese bolesti a strachu prijmete smrť alebo uzdravenie ako rovnocenné možnosti, sa otvoria dvere do nového života a zmenou vnímania sa zmení Všetko -:)

Humor patrí k životu a preto moje články potešia aj tých, ktorí nechcú rakovinu ani duchovný rozvoj suchopárne prijímať ako vážnu problematiku, ktorá nám v konečnej fáze nedovolí dýchať -:)

pozn. pre pacientky v procese liečby – články z tej mojej nájdete v archíve 2017, sekcia Moje vnímania

“ Prebudenie je posun vo vedomí, pri ktorom sa myslenie oddelí od uvedomovania. Pre väčšinu ľudí to nie je udalosť, ale prebiehajúci proces. Sú aj výnimoční ľudia, ktorí zažili náhle, dramatické a zdanlivo nezvratné prebudenie, ale aj v ich prípade to bol proces, pri ktorom dosiahnutý stav vedomia ďalej rastie, stáva sa súčasťou ich života a mení všetky ich činy “ 
( úryvok z knihy Eckhart Tolle – Nová Zem )